Причини за проекта

През последните години редица събития в цяла Европа оспориха основната идея и основополагащите ценности на Европейския съюз: кризата в еврозоната, миграционната криза и Brexit доведоха до увеличаване на евроскептицизма.

В следствие на тежките ситуации, пред които е изправена Европа, е време както европейските младежи да се включат активно в процеса на укрепване на европейското съзнание по отношение на Европейския съюз и неговото бъдеще, така и ЕС да се вслуша в техните гласове и да приеме нужните политики.

Проектът цели да даде глас на младите хора от девет различни европейски държави и да им предостави възможност да изразят загрижеността си към публичната сфера, да обменят своите идеи, да представят свои собствени предложения и да създадат мултикултурен диалог в общността относно бъдещето на Европа.

Scroll to Top