“Youth Debating the Future of Europe” (U4EU)
Дава глас на младите за бъдещето на Европа!

Проектът U4EU цели да насърчи демократичното и гражданското участие на младите хора в Гърция, България, Португалия, Испания, Италия, Германия, Унгария, Белгия и Холандия и да им помогне да изразят своите притеснения и визия за бъдещето на Европейския съюз.

Проектът се финансира от Програма Европа за гражданите на Европейския съюз.

Никой не се ражда добър гражданин; никоя страна не се ражда демокрация. По-скоро и двете са процеси, които продължават да се развиват през целия живот. Младите хора трябва да бъдат включени от раждането си. Обществото, което се откъсва от младежите си, прекъсва връзка от жизнено значение.
Кофи Анан

Повече информация за проекта

Искате да останем във връзка? Абонирайте се за нашия бюлетин!

Scroll to Top