Λόγοι πίσω από το έργο

Τα τελευταία χρόνια μια σειρά από γεγονότα όπως η κρίση της Ευρωζώνης, η μεταναστευτική κρίση και το Brexit, έθεσαν υπό αμφισβήτηση, για μια μερίδα πολιτών, την κύρια ιδέα και τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδήγησαν στην άνοδο του ευρωσκεπτικισμού.

Ως συνέπεια των δύσκολων καταστάσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, είναι καιρός τόσο για τους νέους, τους αυριανούς πολίτες, να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνείδησης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της, όσο  και για την ΕΕ να λάβει υπόψη της αυτές τις φωνές και να προσαρμόσει τις πολιτικές της ανάλογα.

Το έργο προσδοκά να δώσει φωνή στους νέους από εννέα διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να εκφράσουν τις ανησυχίες τους στη δημόσια σφαίρα, να ανταλλάξουν ιδέες, να κάνουν τις δικές τους προτάσεις και να δημιουργήσουν ένα πεδίο πολυπολιτισμικού κοινοτικού διαλόγου σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.

Scroll to Top